Encoder AdaptörüHIWIN-TTL'yi bağlamak için LA6A00. HIWIN senkron lineer motorlardan TTL ve Hall sensörü sinyallerinin SD6 motor sürücüne aktarılması için enkoder adaptör kutusu. Talep üzerine ilave lineer motorların uyarlanması için LA6.
STOBER Online Configurator
Online Konfigürator Nedir?