Encoder AdaptörüHIWIN-TTL'yi bağlamak için LA6A00. HIWIN senkron lineer motorlardan TTL ve Hall sensörü sinyallerinin SD6 motor sürücüne aktarılması için enkoder adaptör kutusu. Talep üzerine ilave lineer motorların uyarlanması için LA6.